(418) 182 0637 / 182 3770
contacto@simapas.gob.mx

prueba

Tarifa Contrato – Toma en Banqueta de 1/2″

 • Terracería
 • 149.94
 • 838.14
 • 362.49
 • 637.65
 • 1,454.28
 • 3,442.50
 • 550.80
 • $3,993.30

 • Pavimento
 • 149.94
 • 997.15
 • 362.49
 • 637.65
 • 1,454.28
 • 3,601.51
 • 576.24
 • $4,177.75

Tarifa Contrato – Toma Corta de 1/2″ (Hasta 6 metros)

 • Terracería
 • 149.94
 • 1,648.01
 • 362.49
 • 637.65
 • 1,454.28
 • 4,252.37
 • 680.38
 • $4,932.75

 • Pavimento
 • 149.94
 • 2,301.53
 • 362.49
 • 637.65
 • 1,1454.28
 • 4,905.89
 • 784.94
 • $5,690.83

Tarifa Contrato – Toma Larga de 1/2″ (Hasta 10 metros)

 • Terracería
 • 149.94
 • 2,360.82
 • 362.49
 • 637.65
 • 1,454.28
 • 4,965.18
 • 794.43
 • $5,759.61

 • Pavimento
 • 149.94
 • 3,461.73
 • 362.49
 • 637.65
 • 1,454.28
 • 6,066.09
 • 970.57
 • $7,036.66

Tarifa Contrato Interes Social (Casa de INFONAVIT, FOVISSSTE etc.)

 • Terracería
 • 149.94
 • 362.49
 • 637.65
 • 1,919.78
 • 149.94
 • 1,111.46
 • 4,331.26
 • 693.00
 • $5,024.26

 

Costo Mtr adicional 1/2″ 3/4″ 1″ 1 1/2″ 2″
En terracería 163.05 245.24 292.41 350.35 467.60
En pavimento 278.94 361.13 409.65 466.23 583.49

 

* Derechos de incorporación Individual Agua Potable
Tipo de Vivienda Popular Int. Social Residencia C Residencia B Residencia A Campestre
Tarifa 1,454.28 1,919.78 2,419.21 2,852.24 4,012.77 5,772.33